top of page

Niebezpieczeństwo EMF i 5G: mechanizmy stojące za “innowacją” wszechczasów ☠️

Zaktualizowano: 15 lip 2020
Słuchaj na:W dzisiejszym artykule dowiemy się kilku krytycznie ważnych dla Twojego zdrowia informacji dotyczących zagrożeń związanych z polami elektromagnetycznymi i ich wpływem na ludzkie ciało, oraz tym, co możesz zrobić, aby się chronić przed tą środowiskową toksyną.


Zachęcam, aby krytycznie podejść do poniższych informacji i zapoznać się z badaniami naukowymi na własną rękę, ponieważ nie jestem fizykiem ani lekarzem. Wszystkie badania, do których będę się odnosić znajdują się na dole tego artykułu. A dzisiaj przypomnimy sobie co to jest pole elektromagnetyczne, jak funkcjonują mechanizmy stojące za tak negatywnymi skutkami promieniowania pochodzącego z Twojego telefonu komórkowego lub routera Wi-Fi oraz co możesz zrobić, aby już dziś znacznie zmniejszyć swoją ekspozycję na tą niewidzialną toksynę. Jeśli chcesz znać odpowiedzi na te pytania to serdecznie zapraszam do dalszej lektury. 😉


Szybki abstrakt: 1. Czym jest pole elektromagnetyczne?

2. Nadmiar wapnia, tlenku azotu, fosfolipaza i proteaza. Jak dochodzi do niszczenia naszego własnego DNA?

3. Stres oksydacyjny i blokowanie wytwarzania melatoniny.

4. Dobrze, no ale, co to wszystko ma dla mnie znaczyć?

5. Czym w ogóle jest 5G? 6. Gdzie już działa 5G? 7. Elektrowrażliwość w praktyce.

8. Co możesz zrobić, by się chronić?

9. Suplementy diety pomocne w zwalczaniu negatywnych efektów EMF

Źródła i badania naukowe


Czym jest pole elektromagnetyczne?


Pole elektromagnetyczne, z angielskiego EMF, inaczej Electromagnetic Field jest stanem przestrzeni, w którym na cząsteczki mające ładunek elektryczny działają siły danego pola elektromagnetycznego. Zaburzenie rozchodzące się w polu elektromagnetycznym nazywa się falą elektromagnetyczną. Spektrum promieniowania elektromagnetycznego dzieli się na promieniowanie jonizujące, takie jak promienie X czy promieniowanie Gamma, które bezpośrednio niszczą nasze DNA, oraz na promieniowanie niejonizujące, z którego ludzki mózg rozpoznaje 0,05% fal w spektrum kolorów widzialnych. Te zaś są dla nas nieszkodliwe. Promieniowanie słoneczne, generujące UVB jest konieczne do syntezowania witaminy D. Zdrowotne fale w spektrum czerwonym i podczerwonym są konieczne dla optymalnego funkcjownowania naszego organizmu.

Promieniowanie niejonizujące, nie wywołujące bezpośrednich uszkodzeń naszego DNA, zostało określone mianem bezpiecznego dla zdrowia ludzi. Do promieniowania niejonizującego zaliczają się również fale mikrofalowe.


Wszyscy wiedzą, jaki wpływ mają fale mikrofalowe, stosowane w mikrofalówce, na cząsteczki wody, ale nie wszyscy wiedzą, że odmianą fal mikrofalowych jest promieniowanie z telefonów komórkowych, urządzeń bluetooth, czy ruterów WiFi. Oczywiście różnica to natężenie pola. Chociaż mikrofala i wifi używają podobnej częstotliwości: 2,4 GHz, to jednak natężenie wifi jest o ponad 1000 razy słabsze niż wewnątrz mikrofali. Mechanizm stojący za negatywnym wpływem niejonizujących fal mikrofalowych oddziaływuje z naszym organizmem w trochę inny sposób, ponieważ odbywa się to na poziomie biochemicznym.


Nadmiar wapnia, tlenku azotu, fosfolipaza i proteaza. Jak dochodzi do niszczenia naszego własnego DNA?


Jednym ze sposobów, dzięki któremu możemy zrozumieć jak EMF wpływają na komórki naszego ciała jest przyjrzenie się funkcjonowaniu wapnia. Wapń jest najczęściej kojarzony z mocnymi kośćmi czy zębami. Nie jest on jedynie ważny jeśli chodzi o strukturę naszego ciała, ale jest również istotny na poziomie biochemicznym, działając wewnątrz komórek. Można go sobie wyobrazić jako bodziec oddziałujący na nasze komórki, wykorzystywany w przekazywaniu sygnałów i syntezie neuroprzekaźników. Wapń bierze udział w kurczeniu się mięśni, jest kofaktorem kilku różnych enzymów oraz stymuluje nasze mitochondria do wytwarzania energii.

Zanim wapń rozpocznie swoje działanie w tych wszystkich procesach, musi znaleźć się wewnątrz komórki. Generalnie, koncentracje wapnia są o wiele większe na zewnątrz komórek, niż w ich wnętrzu. Nasz organizm jest inteligentny i jeśli wapń będzie potrzebny do jakiejkolwiek z tych funkcji, zostaje on “wpuszczony” do środka komórki. Wpuszczanie ma miejsce dzięki specyficznemu rodzajowi białek, które można sobie zobrazować, jako pewnego rodzaju drzwi. Znajdują się one na błonie komórkowej i nazywają się napięcio-zależnymi kanałami wapniowymi (po ang.: Voltage-gated Calcium Channels, w skrócie VGCC). Jest to białko kanałowe, które pozwala na przepływ jonom wapnia z zewnątrz komórki do jej wnętrza. Nazwa napięcio-zależne, pochodzi od czujnika napięcia, który jest bardzo czuły na przepływ jonów do lokalnego środowiska elektromagnetycznego. Te kanały wapniowe są szczególnie aktywne na błonach komórkowych w naszych mięśniach, komórkach glejowych w mózgu oraz neuronach. Nasz organizm musi zadbać o ścisłą kontrolę w napięciu elektrycznym tego wapiennego systemu i to właśnie w tym miejscu wkraczają pola elektromagnetyczne. Pierwsze z badań naukowych, któremu się przyjrzymy jest przeprowadzone przez naukowca dr. Martina Palla, który udowadnia, że jednym z mechanizmów, przez który EMF niszczy nasze komórki jest reagowanie z napięcio-zależnymi kanałami wapniowymi. To, co się dzieje, podczas gdy organizm jest wystawiony na pole elektromagnetyczne, to nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek. Jest to proces, który niekoniecznie powinien się wydarzyć, ponieważ komórki nie potrzebowały w danym momencie tego dodatkowego wapnia. Warto dodać, że napięcio-zależne kanały wapniowe, są aktywowane przez specyficzne częstotliwości fal elektromagnetycznych.Istnieje kilka modeli ilustrujących tak nagły przepływ wapnia do wnętrza komórek i jeden z nich sugeruje, że fale elektromagnetyczne wpływają na biofizyczne właściwości jonów wapnia, reagując z ich jonową oscylacją. Niektóre częstotliwości rezonują z jonami wapnia, co powoduje napływ wapnia do wnętrza komórek. Kiedy wapń nagle przedostaje się do cytoplazmy komórki, wpływa on na wiele różnych funkcji organelli komórkowych, co oznacza, że może się przedostać nawet do mitochondriów. Jeśli dotrze do mitochondriów, powoduje on obrzęki oraz przerwanie się membran zewnętrznych. Może również powodować dysfunkcję mitochondrialną, poprzez napływ reaktywnej formy tlenu, powodując śmierć komórki. Jeśli niespodziewany napływ wapnia dostanie się do jądra komórkowego, moduluje on transkrypcję genów, co generalnie również prowadzi do śmierci komórki. Nadmiar jonów wapnia również wpływa na wiele białek, regulując ich fosforylację, co aktywuje pewne enzymy nazywane fosfolipazą i proteazą. Są one powiązane z niszczeniem membran, białek czy cytoszkieletu, mogąc również niszczyć nasze DNA.

Stres oksydacyjny i blokowanie wytwarzania melatoniny


Podsumowując, głównym mechanizmem stojącym za tak szkodliwymi skutkami nadmiernego napływu jonów wapnia do komórek jest stres oksydacyjny. Stres oksydacyjny prowadzi do zmian hormonalnych układu neuroendokrynnego. Kiedy mamy do czynienia z dodatkowymi napływami wapnia, nasza przysadka mózgowa zaczyna się kalcyfikować, oraz zaczyna produkować hormon ACTH w nadmiernych ilościach. ACTH instruuje nasze nadnercza do wytwarzania hormonów stresu takich jak kortyzol. EMF wpływa również na szyszynkę w mózgu, która interpretuje elektryczną naturę promieniowania jako źródło światła, przez co blokuje wytwarzanie melatoniny, naszego hormonu snu oraz potężnego przeciwutleniacza.


Jakby tego było mało, to w badaniach naukowych, krótkookresowe wystawienie gryzoni na fale EMF skutkowało większym stężeniem hormonów stresu. Kiedy szczury laboratoryjne były wystawione na długotrwałe promieniowanie EMF, skutkowało to depresją, poprzez dysfunkcję nadmiernie aktywowanych komórek neurowydzielniczych. Dodatkowy skutek wycieku wapnia jest powiązany z endogenną substancją nazywaną tlenkiem azotu. Tlenek azotu wydzielany w normalnych ilościach, na przykład podczas opalania się na słońcu, ćwiczeń siłowych lub kiedy jemy buraki czy gorzką czekoladę, działa jako środek rozszerzający naczynia krwionośne, dzięki czemu mamy lepszy przepływ krwi do mięśni i do mózgu. Poprzez chroniczną ekspozycję na EMF pewne enzymy reagują na nadmiar wapnia przez co są aktywowane i wydzielają dodatkowy tlenek azotu. Tlenek azotu zaczyna reagować z dysmutazą ponadtelnkową tworząc wolne rodniki tlenowe, takie jak nadtlenoazotan, który jest bardzo niebezpiecznym utleniaczem. Wysokie stężenia nadtlenoazotanu rozpoczynają coś, co się nazywa kaskadą nadtlenoazotanu przez co tworzą wolne rodniki, takie jak rodnik hydroksylowy, który reaguje ze wszystkim, co spotyka na swojej drodze. Skutkami kaskady nadtlenoazotanowej jest niszczenie komórek, stres oksydacyjny, uszkadzanie membran komórkowych i zapalenie neuronalne.


Jakby tego było mało, tlenek azotu łączy się z częścią mitochondriów nazywaną oksydazą cytochromu. Blokuje on łańcuch transportu elektronów, przez co nie może on prawidłowo funkcjonować. Łańcuch transportu elektronów jest ścieżką, przez którą wytwarzana jest energia do życia, czyli ATP. Nadmiar tlenku azotu zatrzymuje ten proces jak również hamuje pewne enzymy w cytochromie P450, który jest odpowiedzialny za metabolizm witaminy D i detoksyfikację komórkową. Możliwe jest, że podniesiony poziom tlenku azotu zmaniejsza syntezę takich hormonów jak testosteron, progesteron czy estrogen.


Możesz sobie pomyśleć, że przecież od małej ilości stresu oksydacyjnego nikt jeszcze nie umarł, przecież do neutralizowania negatywnych skutków EMF mamy nasze wewnętrzne systemy antyoksydacyjne. Niestety, istnieją również badania, które wykazują, że EMF zmniejsza nasz naturalny poziom antyoksydantów. Jeden z nich nazywa się glutation. Badania na zwierzętach wykazały, że EMF o częstotliwości 900 MHz, czyli podobnej do tej, którą emitują nasze telefony komórkowe po jedynie 2h ekspozycji, prowadzą do znacznego zmniejszenia się poziomu glutationu i katalazy – dwóch potężnych naturalnych antyoksydantów.


Podsumowując: Negatywne działanie fal EMF może objawiać się bólami głowy, mentalną mgłą, problemami ze wzrokiem, rozdrażnieniem, stanami lękowymi, niskim libido, depresją, wymiotami, zmęczeniem, zaburzeniami snu, utratą motywacji i zmniejszoną energią.


Dobrze, no ale co to wszystko ma dla mnie znaczyć?


Negatywne mechanizmy EMF oddziałują z naszym ciałem w bardzo destrukcyjny sposób, niwelując nasze starania w dążeniu do zdrowia. Możesz robić wszystko, co najlepsze dla Twojego ciała: możesz pościć, jeść zdrowo, chodzić do sauny i pływać w lodowatym morzu. Możesz zapewnić sobie świeże powietrze, czystą wodę i wychodzić na słońce, ale mimo to nie będziesz widzieć poprawy Twojego stanu zdrowia. Musisz zrozumieć, że nasz świat to jeden wielki, zależny od siebie system, a ludzkie ciało zaadaptowało się przez tysiąclecia ewolucji do naturalnych źródeł EMF, takich jak promieniowanie słoneczne czy pole magnetyczne naszej Ziemi. Jednak ostatnie 20 lat, to tak jakby jeden wielki eksperyment na ludzkości, kwestionujący nasze zdolności do adaptacji i tolerancji nowych, sztucznych źródeł EMF.


Zdaniem Anthony’ego DiClementi z Biohacking Secrets, największym czynnikiem, wpływającym na zdrowie naszej populacji w XXI wieku jest ekspozycja na EMF. Od lat jesteśmy narażeni na EMF z mikrofalówek i z linii wysokiego napięcia, a do tego teraz mamy jeszcze prawie 5 miliardów użytkowników telefonów komórkowych, wykorzystujących sieci 3G i 4G oraz 8 miliardów bezprzewodowych transmiterów EMF, takich jak routery WiFi, stacje telefoniczne, czy bezprzewodowe “baby nianie”, monitorujące małe dzieci. Ciało dziecka jest przecież o wiele mniejsze od osoby dorosłej, przez co będzie ono dodatkowo absorbować proporcjonalnie więcej promieniowania. Takie miejsca jak mózg, serce oraz jądra czy jajniki są szczególnie narażone na promieniowanie z urządzeń emitujących EMF, ponieważ to właśnie tam znajdują się krytyczne dla naszego organizmu, gęste mitochondrialnie organy. Badania naukowe wykazały, że promieniowanie z telefonów przyczynia się do znacznej redukcji liczby plemników oraz bezpłodności. Jest to również krytycznie ważne podczas ciąży oraz u noworodków i dzieci, kiedy ich małe ciała rozwijają się najszybciej.

W Chinach matki w ciąży obowiązkowo muszą nosić ubranie blokujące EMF jeśli chcą wyjść na ulicę. Jeśli tego nie zrobią dostaną wysoką karę grzywny! Wszystko to są przykłady promieniowania mikrofalowego, które dodatkowo jest modulowane, aby mogła nastąpić wymiana informacji między nadajnikiem a odbiornikiem. Tak nagła zmiana amplitudy znacznie zwiększa jego negatywne oddziaływanie z ludzkim organizmem.


Czym w ogóle jest 5G?


Na ludzkość czeka obecnie promieniowanie z sieci 5G, które wykorzystuje znacznie wyższe częstotliwości fal. Jest to technologia pierwotnie wykorzystywana przez kompleksy militarne, którzy testowali wpływ 5G na zachownaie ludzi. Stacje 5G, są aktywnie i skrupulatnie montowane na całym świecie. Największą zaletą 5G jest zwiększenie prędkości transmisji danych, przez co możesz w kilka sekund pobrać wszystkie sezony swojego ulubionego serialu, albo już niedługo będziesz mógł podłączyć swoją pralkę, lub kaloryfer do internetu rzeczy. Podłączone do 5G autostrady zapewnią Ci komfort oglądania najnowszego odcinka serialu, podczas gdy Ty będziesz prowadzonym przez autonomiczną Teslę.


SpaceX Elona Muska niedawno dostał zgodę na uruchomienie i osadzenie 42 tysięcy nisko orbitujących satelit, które będą emitować internet 5G na każdy centymetr naszej planety. Nasza aktualna sytuacja wygląda tak, że zostaliśmy stopniowo wystawieni na coraz to wyższe częstotliwości fal. Kilka lat temu zaczęto wprowadzać 2G, 3G, 4G, a teraz promieniowanie dojdzie do 5G, którego negatywne efekty na nasze ciało i umysł nie są znane i zbadane. Do końca 2020 r. Unia Europejska zgodziła się otworzyć pasma 5G o częstotliwości 3,5 i 26 GHz. W dokumencie dotyczącym zagrożeń związanych z 5G, Unia Europejska przyznaje się, że jeszcze nie przeprowadziła żadnych badań dotyczących zagrożeń związanych z EMF. W podsumowaniu stwierdzono, że konieczne jest dalsze rozważenie potencjalnych zagrożeń i przeprowadzenie dodatkowych badań.


Nauka polega na wolnej wymianie informacji, a tego bardzo brakuje w dzisiejszych czasach. Dokładnie tak, jak papierosy w latach 60 były reklamowane w telewizji przez doktorów, opłacanych przez kartele tytoniowe, tak teraz kartele telekomunikacyjne opłacają swoje badania, które mają spowodować zamieszanie w rozumieniu niebezpieczeństwa związanego z EMF. 5G, przez swoje specyficzne, wysokoenergetyczne pasmo nie ma dalekiego zasięgu, dlatego anteny muszą być porozstawiane co kilkaset metrów, aby mogły zapewnić odpowiednią prędkość transmisji danych.


Gdzie już działa 5G?


Pierwszym krajem, który wprowadził 5G na dużą skalę, była Korea Południowa w kwietniu 2019 r., następnie Szwajcaria, gdzie zasięg 5G był dostępny w ponad 50 miastach od maja 2019. W październiku 2019 r. T-Mobile uruchomił eksperymentalną instalację 5G w Krakowie. 1-szego listopada 2019 5G zaczęło komercyjnie funkcjonować na terenie całych Chin. W USA 2 grudnia 2019 roku T-Mobile uruchomił powszechną sieć 5G. W Polsce, 3 stycznia 2020 r. Cyfrowy Polsat, rozpoczął wdrażanie 5G w Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Szczecinie. Od 2014 roku w Belgii istnieje prawo, które zabrania używać telefonów dzieciom poniżej 7 roku życia. Kanada czy Indie również zaostrzyły regulacje związane z telefonami i określiły je mianem poważnego zagrożenia dla zdrowia publicznego.


Elektrowrażliwość w praktyce


Może nie słyszałeś o osobach elektrowrażliwych, czyli o ludziach, których organizmy są wyczulone na działanie EMF, przez co mają problemy ze snem, bóle głowy i inne klasyczne negatywne skutki oddziaływania fal elektromagnetycznych. Ignorancja lekarzy spowodowała, że Ci ludzie zostali skategoryzowani jako chorzy psychicznie albo mający niezidentyfikowaną alergię, ale prawda jest taka, że nikt nie jest odporny na negatywne działanie fal elektromagnetycznych. Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej, jak wygląda życie ludzi elektrowrażliwych, gorąco polecam obejrzeć polski dokument pod tytułem "Foliarze".


Czy wiesz, że w ustawieniach każdego telefonu komórkowego, podana jest informacja, że musi on być oddalony od ciała o co najmniej kilka centymetrów? Proszę, znajdź te informacje w ustawieniach, w sekcji informacji o telefonie. Pewnie nikt Ci tego nie powiedział, kiedy go kupowałeś. W 2011 roku WHO określiło promieniowanie telefoniczne jako możliwy czynnik rakotwórczy. Niestety WHO nie jest w stanie jednoznacznie stwierdzić jaki jest wpływ EMF na nasz organizm.


Mógłbyś powiedzieć, że przecież nie mamy epidemii raka mózgu, więc to na pewno nie od telefonów. Tak, ale rak mózgu potrzebuje wielu lat, aby rozwinąć się w wykrywalny nowotwór, dlatego nie ma jeszcze takich badań. Wymagają one wielu lat, aby pokazać związek przyczynowo skutkowy.


Osobiście nie ryzykuję z wystawianiem się na fale elektromagnetyczne, ponieważ potencjalne negatywne skutki związane z ekspozycją na EMF mogą się pojawić dopiero po latach, ale wtedy już może być za późno. Ile dowodów jest potrzebne, aby podjąć działania zapobiegawcze? Odpowiedź należy do Ciebie. Nie mówię Ci, co należy zmienić, tylko co ja osobiście robię, aby chronić się przed tą środowiskową toksyną. Ty zrobisz jak uważasz.Co możesz zrobić, by się chronić?


Osobiście od kilku lat mam telefon w trybie samolotowym i nigdy nie przykładam połączonego z jakąkolwiek siecią telefonu do ciała. Jest to szczególnie ważne, podczas gdy telefon jest aktywnie połączony podczas rozmowy, kiedy pobiera informacje z internetu, lub kiedy sygnał telefonu jest słaby lub poszukuje sieci. Jeśli muszę do kogoś zadzwonić, to podczas rozmowy używam przewodowych słuchawek i kładę telefon tak daleko, na ile kabel mi pozwala. Jeśli chodzi o WIFI to idealnym rozwiązaniem jest podłączenie się do internetu przez kabel ethernet, którego prędkość może znacznie przekroczyć transmisję danych nawet porównując z bezprzewodowym 5G. Taki mam zamiar zrobić w niedalekiej przyszłości. Warto pamiętać, że natężenie pola zmniejsza się z kwadratem odległości od źródła, dlatego im dalej od routera tym lepiej. Router WIFI musi być koniecznie wyłączony w nocy i włączony tylko, kiedy naprawdę go potrzebujesz. Zwróć uwagę na to, że otaczają Cię nie tylko fale z Twojego domu, ale także te od Twojego sąsiada. Kiedy router jest włączony, najczęściej jestem uziemiony. To znaczy, jestem podłączony do metalowego kabla, który jest z drugiej strony wbity w ziemię (także podczas snu). Bardzo rzadko używam jakichkolwiek urządzeń z bluetooth i unikam bezprzewodowych słuchawek. Często staram się wychodzić na zewnątrz na boso. EMF wytwarza się również w kablach wbudowanych w ściany domu, jeśli nie były one odpowiednio zabezpieczone podczas budowy. Jeśli ktoś używa mikrofalówki, to wychodzę z kuchni w momencie podgrzewania jedzenia. Bardzo polecam każdemu, kogo stać, zaopatrzenie się w miernik EMF. Promieniowanie mikrofalowe jest niewidoczne dla ludzkiego mózgu, ale mogą je zmierzyć mierniki EMF. Jeśli możesz coś zmierzyć, to możesz tym zarządzać. Bezpieczna średnia wartość odczytu dla człowieka nie powinna przekraczać 3µW/m2 (mikrowatów).


Suplementy diety pomocne w zwalczaniu negatywnych efektów EMF


Istnieją również suplementy, takie jak magnez, które pomagają w zmniejszeniu przepływu wapnia. Pomocne są również jod, cynk, błękit meylowy (po ang.: Methaline Blue) oraz wodór molekularny (ang.: Molecular Hydrogen). Osobiście, w pochmurne dni, kiedy nie mam możliwości wystwić ciała na promienie słoneczne, naświetlam się conajmniej 20 min lampą generującą światło czerwone i podczerwone, oraz suplemnetuję witaminę D. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o suplementach, które stosuję na co dzień, koniecznie zobacz mój filmik o suplementach diety. TUTAJ


Może myślisz, że to przesada, przecież nikt nie może się do mnie nawet dodzwonić. Może tak, ale według mnie to konieczność w tym przesyconym falami elektromagnetycznymi świecie, gdzie młodzi ludzie rodzą się w zastraszającym tempie z autyzmem i ADHD. Ludzie w wieku rozrodczym są bezpłodni, a osoby starsze rozwijają Alzheimera i Parkinsona. Jeśli nie będziemy świadomi niebezpieczeństw środowiskowych i nie zaczniemy wdrażać w nasze życie odpowiednich praktyk, które spowodują, że staniemy się lepszą wersją samych siebie, czeka nas katastrofalna w skutkach przyszłość.


Mam nadzieję, że dzięki tym informacjom przejmiesz kontrolę nad swoim zdrowiem.


 

Źródła i badania naukowe


Martin L. Pall, PhD; “5G: Great risk for EU, U.S. and International Health! Compelling Evidence for Eight Distinct Types of Great Harm Caused by Electromagnetic Field (EMF) Exposures and the Mechanism that Causes Them”


"Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects"


"The truth about mobile phone and wireless radiation: what we know, what we need to find out, and what you can do now"


Countires with 5G implementation: https://en.wikipedia.org/wiki/5G


Mahaki H, Tanzadehpanah, Jabarivasal N, Sardanian K, Zamani A. A review on the effects of extremely low frequency electromagnetic field (ELF-EMF) on cytokines of innate and adaptive immunity. Electromagn Biol Med. Epub 2018 Dec 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30518268


Anoek Zomer, Tineke Vendrig, Erik S Hopmans, Monique van Eijndhoven, Jaap M Middeldorp, and D Michiel Pegtel Exosomes Commun Integr Biol. 2010 Sep-Oct; 3(5): 447–450 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2974077/


Hosseinabadi et al., “The Effect of Chronic Exposure to Extremely Low-Frequency Electromagnetic Fields on Sleep Quality, Stress, Depression and Anxiety,” Electromagnetic Biology and Medicine 38, no. 1 (December 2018): 96–101, https://doi.org/10.1080/15368378.2018.1545665.


Seyed Mortavazi et al., “Alterations in TSH and Thyroid Hormones Following Mobile Phone Use,” Oman Medical Journal 24, no. 4 (October 2009): 274–78, https://doi.org/10.5001/omj.2009.56.


Vahid Changizi et al., “Prevention of γ-Radiation-Induced DNA Damage in Human Lymphocytes Using a Serine-Magnesium Sulfate Mixture,” Sultan Qaboos University Medical Journal 17, no. 2 (June 2017): 162–67, https://doi.org/10.18295/squmj.2016.17.02.005;


Mosa Moradi et al., “Effects of the Effect of Ultra High Frequency Mobile Phone Radiation on Human Health,” Electronic Physician 8, no. 5 (May 2016): 2452–57, https://doi.org/10.19082/2542.


Effects of Electromagnetic Fields on Organs and Tissues (Washington DC: National Academies Press, 1993), ISBN-10: 0-309-04777-3, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK208983/


J. Kaszuba-Zwoińska et al., Electromagnetic Field Induced Biological Effects in Humans,” Przegl Lek 72, no. 11 (2015): 636-41, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27012122;


Timur Saliev et al., “Biological Effects of Non-Ionizing Electromagnetic Fields: Two Sides of a Coin,” Progress in Biophysics and Molecular Biology 141 (January 2019): 25–36, https://doi.org/10.1016/j.pbiomolbio.2018.07.009;


Claudia Consales et al., “Electromagnetic Fields, Oxidative Stress, and Neurodegeneration,” International Journal of Cell Biology 2012 (September 2012): 1–16, https://doi.org/10.1155/2012/683897.


Anthony B. Miller et al., “Risks to Health and Well-Being From Radio-Frequency Radiation Emitted by Cell Phones and Other Wireless Devices,” Frontiers in Public Health 7 (August 2019): 223, https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00223


Christopher Brzozek et al., “Radiofrequency Electromagnetic Radiation and Memory Performance: Sources of Uncertainty in Epidemiological Cohort Studies,” International Journal of Environmental Research and Public Health 15, no. 4 (March 2018): 592, https://doi.org/10.3390/ijerph15040592;


Leeka Kheifets et al., “The Sensitivity of Children to Electromagnetic Fields,” Pediatrics 116, no. 2 (August 2005): 303–13, https://doi.org/10.1542/peds.2004-2541.


Tayebeh Barsam et al., “Effect of Extremely Low Frequency Electromagnetic Field Exposure on Sleep Quality in High Voltage Substations,” Iranian Journal of Environmental Health Science & Engineering 9, no. 1 (November 2012): 15, https://doi.org/10.1186/1735-2746-9-15;Central China province launches commercial 5G applications http://www.xinhuanet.com/english/2019-10/31/c_138517734.htm


Guy Daniels; How Vodafone Italy turned Milan into an extensive 5G testbed

https://www.telecomtv.com/content/5g/how-vodafone-italy-turned-milan-into-an-extensive-5g-testbed-35721/


Yahyapour, R., Amini, P., Rezapour, S. et al. Radiation-induced inflammation and autoimmune diseases. Military Med Res 5, 9 (2018). https://doi.org/10.1186/s40779-018-0156-7Countless Studies Show 5G Frequencies Cause Illness


European Parliament; Effects of 5G wireless communication on human health

Permanent contamination of the Earth by 5G network and voluntary acceptance of enemies’ application of electronic warfare http://www.torsionfield.eu/?page_id=336

PL: Nierozerwalna nić łącząca sieć 5G z koronawirusem SARS CoV-2

Artykuł opisujący mechanizm molekularny, w jaki promieniowanie nadajników mikrofalowych inicjuje zakaźność i zwiększa zjadliwość koronawirusów grupy SARS CoV http://www.torsionfield.eu/?page_id=242


All the credit, meritorical information and the inspiration for this blog post and the video primarly goes to Ben Greenfield and other reasearchers. https://boundlessbook.com/I am standing on the shoulders of the giants behind me ~ Isaac Newton.

I am simply spreading this important information, which I believe is the foundation that will provide sane society, manifesting itself as healthy, happy human beings that are living together in unity and abundance in here and now.

Restoring Oneself from the matrix of a form into being one with everyone and everything else, with our planet and the universe ~ Simon James

I hope You resonate with this message, and if You would like to help me spread this information further, just share it with anyone You think will benefit!4661 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page